Terapi mod afhængighed på et misbrugscenter

Som pårørende til en misbruger kan livet godt være temmelig svært. Dette gælder ikke blot for kærester eller ægtefæller til – eller børn af – alkoholikere og narkomaner. Et misbrug behøver ikke at handle om indtag af diverse farlige substanser for at udgøre en alvorlig risiko for såvel den direkte misbrugsramte som for hans eller […]